Heim (Home)Nazli Moripek & Selen Solak23-29 November 2018,
Basis Project Raum, Frankfurt


WUT (Anger)12 October- 10 November Klapperfeld*, Frankfurt*Klapperfeld is a former polis prison.